Προσφέρονται διπλωματικές εργασίες στην βιοϊατρική τεχνολογία ( εμβιομηχανική, ανάλυση σήματος, συστημική βιολογία, σχεδίαση ιατρικών συσκευών, κλπ).
Απαραίτητοι είναι οι καλοί βαθμοί, βασικές γνώσεις προγραμματισμού και καλή γνώση Αγγλικών.

Η έρευνα περιλαμβάνει και την συνεργασία με γνωστές εταιρίες και ιδρύματα του εξωτερικού. Παρακαλώ στείλτε email στο leo[at]mail.ntua.gr ή επισκεφτείτε τον κ. Λεωνίδα Αλεξόπουλου στο γραφείο 301 στο κτίριο Ε.

Suggested thesis:
-Μοντελοποίηση μηχανικής φθοράς χόνδρου - προσδιορισμός Μηχανικών Ιδιοτήτων με χρήση FEM (υπολογιστικό θέμα)
Γνώσεις που θα αποκτήσετε: ABAQUS/ANSYS, MatLab.

- In-vitro προσομοίωση αρθρίτιδας (πειραματικό θέμα)
Γνώσεις που θα αποκτήσετε: Καλλιέργειες κυττάρων/χόνδρου, βιολογικές μετρήσεις.

- Αυτοματοποίηση βιολογικών διεργασιών με προγραμματισμό βιοιατρικών ρόμποτ
Πιθανά προγράμματα που θα χρησιμοποιήσετε: SolidWorks, Matlab, LabView, TECAN,

- Κατασκευή πειραματικών διατάξεων με εφαρμογές στη βιολογία
Πιθανά προγράμματα που θα χρησιμοποιήσετε: SolidWorks, LabView

- Μοντελοποίηση ενδοκυτταρικών λειτουργιών κατά τον εκφυλισμό των χόνδρου ή την ανάπτυξη καρκίνου (υπολογιστικό θέμα)
Πιθανά προγράμματα που θα χρησιμοποιήσετε: Matlab

- Μελέτη ενδοεπικοινωνίας φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων (κατασκευή διάταξης, πειράματα, μοντελοποίηση)
Γνώσεις που θα αποκτήσετε: Καλλιέργειες κυττάρων/χόνδρου, βιολογικές μετρήσεις + Μatlab


Η έρευνα περιλαμβάνει συνεργασία με γνωστές εταιρίες και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Αποστείλετε e-mail στο leo[papaki]mail.ntua.gr ή περάστε από το γραφείο 301 στον κτ. Ε


--> Traction Force Microscopy